کمدین آمریکایی «ترامپ» را «هیتلر» خواند/ او یک «متعصب روانی» است!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


کمدین آمریکایی «ترامپ» را «هیتلر» خواند/ او یک «متعصب روانی» است!

پاسخ دهید