«کیارستمی» نباید به فرانسه می رفت/ اظهارات اخیر مطابق شأن افراد هنرمند نیست

0

به نقل ازچیز دانلود :


«کیارستمی» نباید به فرانسه می رفت/ اظهارات اخیر مطابق شأن افراد هنرمند نیست

پاسخ دهید