گلستانه: «نقطه کور» برای اکران عمومی کوتاه می شود/ مایل به اکران نوروزی فیلمم نیستم!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


گلستانه: «نقطه کور» برای اکران عمومی کوتاه می شود/ مایل به اکران نوروزی فیلمم نیستم!

پاسخ دهید