«گمیچی»؛ بیان معضلی جغرافیایی در بستر سینمایی قصه­‌گو

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«گمیچی»؛ بیان معضلی جغرافیایی در بستر سینمایی قصه­‌گو

پاسخ دهید