یادداشت «سعید مستغاثی» بر فیلم «یتیم خانه ایران»/ دست مریزاد به «طالبی» که چپ و راست نزده!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


یادداشت «سعید مستغاثی» بر فیلم «یتیم خانه ایران»/ دست مریزاد به «طالبی» که چپ و راست نزده!

پاسخ دهید