یادداشت سیاسی یک کارگردان سینما/ از دولتم می خواهم از تعصب بر «برجام» بپرهیزد

0

به نقل ازچیز دانلود :


یادداشت سیاسی یک کارگردان سینما/ از دولتم می خواهم از تعصب بر «برجام» بپرهیزد

پاسخ دهید