یادداشت «ضرغامی» بعد از تماشای «بادیگارد» حاتمی کیا/ سینمای ایران محافظ می خواهد!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


یادداشت «ضرغامی» بعد از تماشای «بادیگارد» حاتمی کیا/ سینمای ایران محافظ می خواهد!

پاسخ دهید