افشای بودجه ۲۰ میلیاردی فجر؛ مجالی برای پوشاندن پرداخت میلیاردی به سازندگان «رستاخیز»!

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :

سینماپرس: در دو هفته گذشته و بعد از افشای بودجه بیش از ۲۰ میلیاردی جشنواره های فجر و صرف بیشتر از ۸میلیارد برای جدایی بین الملل از فجر، بدنه سینما مواجه شد با انتقادات مختلف نسبت به این بریز و بپاش میلیاردی و در روندی غریب هیچ کدام از مدیران سینمایی برای شفاف سازی درباره این ۲۰ میلیارد و خرده ای نکردند!

به گزارش سینماپرس، سینماروزان در این باره نوشت: این عدم اظهارنظر شفاف از سوی مدیران سینمایی برای برگزاری ۲۰میلیاردی جشنواره ها البته که یک نتیجه دیگر هم داشت و آن هم این بود که ماجرای پرداخت خسارت میلیاردی به سازندگان فیلم توقیفی «رستاخیز» کاملا به حاشیه برود.

تا قبل از افشای ۲۰ میلیاردی فجر یک پرسش جدی از سوی بدنه سینما آن بود که چطور میشود به ناگاه ۴ سال بعد از رونمایی «رستاخیز» در جشنواره، سروکله فارابی به عنوان شریک تولید پیدا شده و پروژه ای که سازندگانش مدام پز خصوصی بودنش را داشتند ناگاه به عنوان یک محصول مشارکتی مطرح میشود.

جالب است فارابی که گاه برای دادن یک وام ۱۰۰ میلیونی به سینماگران ماهها آنها را در بوروکراسی گرفتار میکند به راحتی از مشارکت ۴۵ درصدی در تولید «رستاخیز» ی می گوید که پرسشهایی جدی بر سر تولید آن با هزینه ۳۰میلیاردی وجود دارد.
یک ضرب و تقسیم ساده نشان دهنده آن است که از آن ۳۰ میلیارد نزدیک به ۱۳.۵ میلیارد باید توسط فارابی و از بودجه سازمان سینمایی تأمین شود!

پرداخت ۱۳.۵ میلیارد به فیلمی که حتی اگر اکران می شد بعید بود بتواند ۵میلیارد هم بفروشد معنایی جز اتلاف منابع مالی سینمایی دارد؟ مگر نه اینکه مدیران سینمایی مدام درباره کمبود منابع سینمایی می گویند پس چگونه توجیه میکنندد این هزینه کرد را

البته که سازندگان «رستاخیز» هم می‌توانند مدعی پرداخت خسارت به فیلمی باشند که با داشتن پروانه نمایش توسط رییس معزول سینما و به بهانه جلوگیری از به حاشیه رفتن پیروزی برجام(!؟) از پرده پایین کشیده شد ولی پرسش آنجاست که اگر بپذیریم که مسبب توقیف فیلم یک رییس معزول است چرا به هنگام پرداخت جریمه پای ایشان به میان کشیده نمی شود

از آن گذشته وقتی یک عضو روحانی کمیسیون فرهنگی مجلس به نام نصرالله پژمان فر از بی مشکل بودن فیلم برای اکران سخن گفته و بر این امر تأکید میکند که فصل الخطاب درباره «رستاخیز» منویات رهبری است چرا محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی به دنبال آن نمی‌رود که به جای پرداخت ۱۳.۵ میلیاردی از بیت المال، شرایط اکران فیلم را فراهم کند

احتمالا انتشار خبر بودجه ۲۰ میلیارد و خرده ای جشنواره های فجر و صرف بیش از ۸میلیارد برای جدایی بین الملل از فجر باعث شده حیدریان که مدام در چرایی پرداخت میلیاردی به سازندگان «رستاخیز» مورد سوال قرار گرفته بود برای مدت کوتاهی هم که شده یک نفس راحت بکشد بخصوص در غائله این ۲۰میلیارد او به راحتی میتواند تقصیر را به گردن رییس معزول بیندازد اما حقیقت آن است که پرسش مربوط به «رستاخیز» به جای خود باقیست.

چرا سازمان سینمایی تحت امر حیدریان به جای فراهم آوردن شرایط اکران «رستاخیز» به پرداخت خسارت میلیاردی به سازندگان مبادرت کرده!؟ خسارتی که گویا برخی قسطهای میلیاردی ابتدایی اش هم پرداخت شده است

 آیا در دوران ریاضت اقتصادی بدنه سینما و در حالی که رهبر انقلاب مدام بر اقتصاد مقاومتی تأکید می کند پرداخت این ۱۳.۵ میلیارد به فیلمی اکران نشده در تناقض با اقتصاد مقاومتی نیست

پاسخ دهید