بزرگ نیا: فیلم های «دیوید لین» همیشه عرق ملی ایجاد می کند/ یشایایی: «لین» ثابت کرد با فیلم حماسه ای هم میتوان مردم را به سینما کشاند!

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :

بزرگ نیا: فیلم های «دیوید لین» همیشه عرق ملی ایجاد می کند/ یشایایی: «لین» ثابت کرد با فیلم حماسه ای هم میتوان مردم را به سینما کشاند! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید