تأسیس اتاق فکر تخصصی، دور شدن از انجام کارهای عجله ای، تدبیر برای تزریق بودجه مکفی و توجه ویژه به فرهنگ و معارف اسلامی خواسته اصلی اهالی تلویزیون!

0

به نقل ازچیز دانلود :

تأسیس اتاق فکر تخصصی، دور شدن از انجام کارهای عجله ای، تدبیر برای تزریق بودجه مکفی و توجه ویژه به فرهنگ و معارف اسلامی خواسته اصلی اهالی تلویزیون! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید