تهامی: سال های اخیر حرف سینماگران هم شنیده نمی شد و شاهد حمایت از طیفی خاص بودیم/ ایوبی گناه عملکرد ضعیفش را به گردن دیگران می‌انداخت

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :

تهامی: سال های اخیر حرف سینماگران هم شنیده نمی شد و شاهد حمایت از طیفی خاص بودیم/ ایوبی گناه عملکرد ضعیفش را به گردن دیگران می‌انداخت – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید