«جیمی کیمل» آکادمی اسکار را مجبور به عذرخواهی کرد!

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :


«جیمی کیمل» آکادمی اسکار را مجبور به عذرخواهی کرد!

پاسخ دهید