مدیران فرهنگی باید پاسخگوی اعمال ضد فرهنگی و ضد انقلابی شان باشند/ هنر انقلاب به مثابه سپر در مقابل تهاجم فرهنگی است

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :

مدیران فرهنگی باید پاسخگوی اعمال ضد فرهنگی و ضد انقلابی شان باشند/ هنر انقلاب به مثابه سپر در مقابل تهاجم فرهنگی است – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید