مصیری: باید زیرساخت های لازم برای حضور جوانان در سینما فراهم شود/ کمی شرایط پیشکسوتان سینما را در نظر بگیرید

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :

مصیری: باید زیرساخت های لازم برای حضور جوانان در سینما فراهم شود/ کمی شرایط پیشکسوتان سینما را در نظر بگیرید – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید