نتوانستیم درحوزه انیمیشن حرفی برای گفتن داشته باشیم/ بیش از دو میلیارد تومان هزینه انیمیشن «ناسور»

0

به نقل ازچیز دانلود :


نتوانستیم درحوزه انیمیشن حرفی برای گفتن داشته باشیم/ بیش از دو میلیارد تومان هزینه انیمیشن «ناسور»

پاسخ دهید