پرهیز از نگاه تبعیض آمیز، باندی و جناحی، مبارزه با رانت خواری در سینما و توجه به سینمای استراتژیک/ انتقاد گسترده از عملکرد ایوبی

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :

پرهیز از نگاه تبعیض آمیز، باندی و جناحی، مبارزه با رانت خواری در سینما و توجه به سینمای استراتژیک/ انتقاد گسترده از عملکرد ایوبی – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید