کارگردان صاحب‌نام لهستانی جایزه کالسکه طلایی «کن» را دریافت می‌کند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


کارگردان صاحب‌نام لهستانی جایزه کالسکه طلایی «کن» را دریافت می‌کند

پاسخ دهید