گفتگوی سینماپرس با کارگردان اولین فیلم سینمایی سلفی/ برای”گاهی” دوربین جدید ابداع کردیم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


گفتگوی سینماپرس با کارگردان اولین فیلم سینمایی سلفی/ برای”گاهی” دوربین جدید ابداع کردیم

پاسخ دهید